Verantwoordelijkheid voor het milieu

Al meer dan 60 jaar de Natuur beschermen.

Onze onuitputtelijke inspiratiebron, de natuur, is kwetsbaar en moet met respect worden behandeld. ”

Dr Olivier Courtin-Clarins, directievoorzitter

Door planten te laten groeien, laat Clarins de schoonheid groeien. Clarins is zich bewust van het feit dat zij alles te danken heeft aan de natuur, zowel de ingrediënten als de grondstoffen van haar verpakkingen. Daarom behandelt Clarins het milieu met respect en zet zij zich in voor originele initiatieven voor het behoud van de biodiversiteit.

Als voorloper in de strijd tegen de kwalijke gevolgen van vervuiling voor de huid, probeert Clarins vervuiling zoveel mogelijk te voorkomen door de impact van haar eigen activiteiten zoveel mogelijk te beperken. Bij Clarins vertaalt de verantwoordelijkheid voor het milieu zich in een continu verbeteringsproces dat zich manifesteert in de dagelijkse praktijk van onze onderneming, van de keuze van ingrediënten en het ontwikkelen van producten, tot het op de markt brengen hiervan, via het beheer van de productielocaties.

Clarins, botanicus van schoonheid.

Christian Courtin-Clarins in de verzamelzone van centella asiatica in Madagaskar. De inkoop van deze plant voedt een ontwikkelingshulpprogramma.

Christian Courtin-Clarins in de verzamelzone van centella asiatica in Madagaskar. De inkoop van deze plant voedt een ontwikkelingshulpprogramma.

Het herbarium van Clarins dat bestaat uit meer dan 250 planten, getuigt van de immense rijkdom en de oneindig heilzame werking van de plantenwereld. Voor de researchafdeling van Clarins, is iedere plant een uiterst kostbare bron van inspiratie.

De onderzoekers van Clarins, pioniers op het gebied van plantenonderzoek, struinen de hele wereld af op zoek naar de meest krachtige plantenextracten, om hier vervolgens uitermate doeltreffende formules mee te vervaardigen. Wortel, tak, blaadje of bloem: ieder onderdeel van de plant wordt ontleed en geanalyseerd op doeltreffendheid en veiligheid.

Clarins geeft de voorkeur aan biologische ingrediënten, lokaal gekweekte planten, en indien zij van ver komen, ingrediënten die vergezeld gaan van duurzame handelsovereenkomsten.

Clarins selecteert met de uiterste zorg elk ingrediënt om zijn doeltreffendheid, volgens procedures die de ecosystemen in tact laten en met respect voor de lokale gemeenschappen.

ONTDEK DE SYMBOLISCHE PLANTEN VAN CLARINS

Biodiversiteit is van levensbelang.

Clarins verbindt zich eraan geen zeldzame planten te gebruiken en de internationale richtlijnen inzake de bescherming van het milieu na te leven, waaronder die uit het Verdrag van Rio de Janeiro en de overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde, in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES).

Clarins neemt talloze concrete initiatieven op lokaal niveau om de biodiversiteit te beschermen. Vanaf het begin van de jaren 90 is Clarins een samenwerkingsverband aangegaan met Alp Action dat tegenwoordig nog altijd bestaat, met Asters, een organisatie voor de bescherming van natuurgebieden in Haute-Savoie.

De inzet van Clarins voor het behoud van de biodiversiteit in de Alpen dateert van 1992.

De inzet van Clarins voor het behoud van de biodiversiteit in de Alpen dateert van 1992.

Er worden eveneens programma’s ten behoeve van het behoud van de biodiversiteit georganiseerd, voornamelijk in Europa, in Azië en in Zuid-Amerika. In samenwerking met de lokale gemeenschappen wier belangen deze projecten moeten dienen, plant Clarins voedende bomen en geneeskrachtige planten. Om dit te realiseren staat Clarins erop zich te verlaten op partners die haar waarden en haar liefde voor de natuur onderschrijven.

Vooruitgang in dienst van de natuur.

Clarins streeft ernaar haar ecologische voetafdruk te verkleinen.

De grondstoffen voor de actieve ingrediënten en de verpakkingen van de producten van Clarins zijn afkomstig uit de natuur. Clarins is zich ervan bewust dat deze kostbare hulpbronnen eindig zijn en zet zich er daarom voor in het gebruik ervan te beperken evenals voor het beperken van de uitstoot van broeikasgassen in alle fasen van haar bedrijfsactiviteiten.

De creatie, ontwikkeling en vervaardiging van haar producten vindt eveneens plaats vanuit een ecologisch-ontwerpstandpunt, hetgeen bestaat uit het beoordelen van en anticiperen op de impact van alle activiteiten zodat de effecten hiervan op het milieu verkleind kunnen worden.

Dubbele milieucertificering (HEQ en BREEAM) voor het nieuwe gebouw in Parijs.

Dubbele milieucertificering (HEQ en BREEAM) voor het nieuwe gebouw in Parijs.

Eenzelfde benaderingswijze is van toepassing op de industriële locaties, waar aan de hand van een stringent administratiesysteem het verbruik van water en energie, alsmede de afvalverwerking worden beheerst. Het vervoer van producten vanuit de logistieke hub in Amiens vindt voornamelijk plaats over de weg of over het water. Het luchttransport wordt zoveel mogelijk beperkt en betreft minder dan 2 % van de verzonden volumes.

De bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Clarins, gevestigd in het 17de arrondissement van Parijs, getuigt van deze wil om ecologisch verantwoord te ondernemen en daar komt nog bij de zorg voor het comfort en welzijn van haar medewerkers. Dit nieuwe gebouw beschikt over een dubbele certificering, HEQ en BREEAM. De drie bijenkorven die zich op het dak bevinden, illustreren de waarde die de Groep hecht aan het milieu en aan biodiversiteit.

Het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.

Het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.

Het optimaliseren van de natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen gaan hand in hand. Clarins maakt in 2008 in Frankrijk voor het eerst een CO2-balans op, en breidt dit stap voor stap uit naar al haar bedrijfsactiviteiten in Azië (2012), de Verenigde Staten (2014) en Europa (2015).

De verpakkingen vormen de belangrijkste bron van onze uitstoot van broeikasgassen, vandaar dat wij zoveel waarde hechten aan ecologisch ontwerpen. Een strategie die wordt gedeeld door alle teams die betrokken zijn bij de ontwikkeling van producten.

De Groep heeft een eco-calculator die uitrekent wat de impact op het milieu is van de producten. Er wordt gebruikgemaakt van een reeks indicatoren om te beoordelen, keuzen te maken en verbeteringen door te voeren: uitstoot van CO2, waterverbruik, deel van de grondstoffen van verpakkingen dat gerecycled wordt of kan worden, hergebruik en keuze van niet schaarse of minder schadelijke materialen. Het deel van de verpakkingsmaterialen dat recyclebaar is – zoals glas, papier, karton – bedraagt reeds ongeveer 63 %.