Sociale verantwoordelijkheid

Datgene wat Clarins doet voor de gemeenschap.

Clarins is een maatschappelijk betrokken onderneming met haar blik op de wereld gericht. Wij moedigen innovatie aan en zijn nauw betrokken bij medische, humanitaire en milieuprojecten.

Gezondheid en het welzijn van iedereen, onderwijs en hulp aan kinderen alsmede het behoud van de biodiversiteit zijn de drie begunstigde terreinen waarop Clarins haar duurzame initiatieven ontwikkelt.

Elk van deze terreinen getuigt van de eeuwigdurende inzet van Clarins en haar toewijding aan de toekomstige generaties.

Sinds 2011 zet Clarins zich in aan de zijde van FEED in een partnerschap dat strijdt voor het geven van voedsel en onderwijs aan kinderen uit achterstandssituaties.

Sinds 2011 zet Clarins zich in aan de zijde van FEED in een partnerschap dat strijdt voor het geven van voedsel en onderwijs aan kinderen uit achterstandssituaties.

De ambitie van Clarins is het leven mooier maken voor toekomstige generaties. ”

Christian Courtin-Clarins, voorzitter van de raad van toezicht.

Schoonheid nemen wij serieus, gezondheid en welzijn nemen wij ter harte.

Wanneer een vrouw zich mooi voelt, voelt zij zich beter en kan zij haar ziekte beter hanteren. Vrouwen met kanker een moment van schoonheid, ontspanning en aandacht schenken is de gezamenlijke doelstelling van de twee verenigingen waaraan Clarins haar steun verleent: Étincelle en Belle & Bien.

Clarins heeft meegewerkt aan de oprichting van Étincelle door een behandelruimte in te richten en de schoonheidsspecialistes te scholen in haar behandelwijzen. Aan de zijde van Belle & Bien, onder de vleugels van La Ligue Contre le Cancer, organiseert Clarins beauty-workshops in 22 ziekenhuizen in Frankrijk om vrouwen met kanker mentaal te ondersteunen.

Clarins steunt sinds 1989 de Arthritis Foundation.

Clarins steunt sinds 1989 de Arthritis Foundation.

Clarins levert een bijdrage aan Medisch Onderzoek met de Arthritis Foundation, waarvoor zij alle operationele kosten voor haar rekening neemt. In 1989 opgericht op initiatief van Jacques Courtin-Clarins en Denis Bloch, is de voormalige ARP (Vereniging voor onderzoek naar polyartritis) in 2006 een erkende stichting van openbaar nut geworden. Onder leiding van dr. Olivier Courtin-Clarins heeft de Arthritis Foundation een nieuwe impuls gekregen, teneinde de kwaliteit van leven van de patiënten verder te verbeteren en onderzoek te stimuleren.

De kinderen helpen.

Wanneer men de natuur beschermt, beschermt men de toekomst. En de toekomst, dat zijn onze kinderen. ”

Christian Courtin-Clarins, voorzitter van de raad van toezicht.

Door het leven te respecteren, bereid je je voor op de toekomst. Zorgen voor het heden met een blik op het welzijn van toekomstige generaties: dat is de missie van de Clarins Award. Dit initiatief, dat in 1997 ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Eau Dynamisante is gestart, steunt vrouwen die zich toeleggen op het verbeteren van het leven van noodlijdende kinderen.

Meer nog dan een Award is deze prijs niet alleen een sterke band tussen Clarins en deze ruimhartige vrouwen, maar ook tussen deze vrouwen onderling. Een band die jaar na jaar blijft bestaan, een keten van solidariteit die de hand reikt aan kinderen die het nodig hebben.

De Clarins Award wordt vandaag de dag uitgereikt in veertien landen. Sinds de instelling ervan hebben meer dan 75 vrouwen ter wereld deze onderscheiding ontvangen.

MEER WETEN OVER DE CLARINS AWARD

Voeden voor een betere toekomst.

Het partnerschap FEED & Clarins, een voedselprogramma ten behoeve van kinderen zodat zij weer naar school kunnen.

Het partnerschap FEED & Clarins, een voedselprogramma ten behoeve van kinderen zodat zij weer naar school kunnen.

Bij Clarins komt schoonheid vanuit het hart. Dit laten wij zien door concrete acties ten behoeve van diegenen die dit het meeste nodig hebben.

Trouw aan haar humanitaire waarden, steunt Clarins FEED in de strijd tegen honger in de wereld. FEED is een in 2007 door Lauren Bush-Lauren opgerichte ngo die tot doel heeft voedingsprogramma's te organiseren op scholen, om zo de toegang van kinderen tot onderwijs te stimuleren.

Het in 2011 ontstane partnerschap tussen FEED & Clarins, heeft al geleid tot meer dan 10 miljoen uitgedeelde schoolmaaltijden*. En dat is nog maar het begin ...

*Schatting van FEED

MEER WETEN OVER HET PARTNERSCHAP FEED & CLARINS

Planten redden om de mensheid te redden.

Pedagogische tuinen: openluchtapotheken, duurzaam en gratis voor diegenen die geen toegang hebben tot conventionele geneesmiddelen.

Pedagogische tuinen: openluchtapotheken, duurzaam en gratis voor diegenen die geen toegang hebben tot conventionele geneesmiddelen.

Door haar steun te verlenen aan Jardins du Monde, vergroot Clarins haar inzet voor de bescherming van planten en achtergestelde gemeenschappen.

Aan de zijde van Jean-Pierre Nicolas, etnobotanicus en oprichter van de vereniging Jardins du Monde, neemt Clarins deel aan de creatie van pedagogische tuinen in Madagaskar en Burkina Faso. Dankzij deze tuinen zijn de meest geïsoleerde en arme gemeenschappen in staat zichzelf te verzorgen en worden zij gestimuleerd in hun ontwikkeling.

Terwijl zij lokale planten gebruiken om hun geneeskrachtige eigenschappen, maken deze gemeenschappen zich oeroude kennis opnieuw eigen en ontwikkelen zij op autonome wijze een doeltreffend en passend geneeskundig verzorgingssysteem.

Deze rol van ‘overleveraar van kennis’ beklijft dankzij de uitgave van boeken waarin de op deze manier verzamelde kennis over planten wordt verzameld en doorgegeven.