Privacybeleid (Nederland)

Privacybeleid (België)

Privacybeleid (Nederland)

  U kunt dit document downloaden en archiveren als PDF-bestand door hier te klikken . Om het PDF-bestand te openen, dient u te beschikken over het gratis software programma Adobe Reader (kan worden gedownload op https://www.adobe.nl) of een vergelijkbaar software programma dat het PDF-bestand ondersteunt. .

Dit privacybeleid is bijgewerkt op [23/10/2018].

 

1- Inleiding

Wij hechten bijzonder veel waarde aan het respecteren van de privacy van de gebruikers van onze site en de naleving van de geldende wettelijke bepalingen.

Dit privacybeleid is van toepassing op ieder gebruik van de site bnl.clarins.com, social media gerelateerd aan Clarins (te weten Instagram, Facebook, Pinterest of Twitter met de hashtag #clarins) en wanneer u contact met ons opneemt.

Dankzij dit privacybeleid krijgt u beter inzicht in de principes van de bescherming van persoonsgegevens die wij toepassen. Wij nodigen u uit om hier kennis van te nemen voordat u uw persoonsgegevens aan ons doorgeeft.

Clarins Benelux is gevestigd te Clarins Benelux SA, Waterloo Atrium - 4e verdieping, Drève Richelle 167 - B 1410 Waterloo, België en Clarins SA is gevestigd te 9 rue du Commandant-Pilot, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrijk. Bovengenoemde entiteiten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens volgens dit privacybeleid.. Hierna gezamelijk aangeduid als «Clarins ».

Dit privacybeleid kan op elk gewenst moment door ons worden bijgewerkt. De datum van de meest recente versie wordt op deze pagina weergegeven. Wij nodigen u uit om hier regelmatig naar te kijken.

Houd er rekening mee dat u, door bnl.clarins.com te gebruiken, ons machtigt om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, op te slaan, te organiseren, op te slaan, te gebruiken en / of over te dragen in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

2- Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer:

 • u onze site bezoekt;
 • u een account aanmaakt op onze site;
 • u een aankoop of reservering doet op onze site of in een van onze erkende verkooppunten;
 • u zich abonneert op onze nieuwsbrieven;
 • u deelneemt aan een van onze loyaliteitsprogramma's;
 • u deelneemt aan speciale acties, in het bijzonder wedstrijden, producttests, tevredenheidsonderzoeken, enquêtes en marktonderzoeken;
 • u content deelt op sociale netwerken zoals Instagram, Facebook, Pinterest of Twitter met de hashtag #clarins of andere hashtags die wij voorstellen;
 • u ons bezoekt in een salon/spa of bepaalde erkende verkooppunten van het selectieve Carins-distributienetwerk;
 • u contact met ons opneemt, in het bijzonder wanneer u belt of een verzoek of klacht richt aan onze klantenservice, wanneer u uw mening geeft over onze producten en/of diensten of wanneer u realtime ervaringen uitwisselt met andere bezoekers;
 • u uw toestemming aan derden heeft gegeven om uw gegevens aan ons door te geven.

 

3- Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij beschouwen alle informatie die het mogelijk maakt om u direct of indirect te identificeren als “persoonsgegevens”. Wij kunnen vooral de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • gegevens ten aanzien van uw identiteit, met inbegrip van uw aanspreektitel, naam voornamen, postadres, telefoonnummers, e-mailadres, gebruikersnamen en wachtwoorden, geboortedatum of leeftijd;
 • gegevens met betrekking tot uw betaalwijze, met inbegrip van uw bankrekeningnummer of debit/creditcardnummer en de vervaldatum ervan;
 • gegevens met betrekking tot de follow-up van onze commerciële relatie, met inbegrip van uw bestelnummer, uw activiteiten op het internet, de geschiedenis van uw aankopen, uw vragen of uw correspondentie met onze klantenservice, uw voorkeuren en interesses of de informatie met betrekking tot een van onze loyaliteitsprogramma's;
 • gegevens met betrekking tot uw sociale netwerken (gebruikersnaam, legenda, locatie, enzovoort), uploads en posts wanneer u content downloadt of de hashtag #clarins of andere hashtags die wij aanbieden gebruikt op bepaalde sociale netwerken;
 • content die door u wordt geupload of geplaatst op de site of social; media (zoals foto's, video's, beoordelingen, opmerkingen, enzovoort);
 • gegevens ten aanzien van welzijn (verzorging, type huid, huidgevoeligheid, contra-indicaties, enzovoort) onder voorbehoud van uw voorafgaande en expliciete toestemming, met inbegrip van een Clarins-schoonheidsconsult of een Clarins-behandeling in een van onze salons/spa's;
 • telefoongesprekken, om u de beste servicekwaliteit te verlenen ten behoeve van de opleiding en beoordeling van onze medewerkers of die van onze dienstverlener die verantwoordelijk is voor het beheer van de klantenservice;
 • technische gegevens, met inbegrip van uw IP-adres of surfinformatie op uw computer;
 • andere gegevens die u verstrekt in het kader van een verzoek aan ons.

  

4- Waarom worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij verwerken uw gegevens enkel wanneer we daar een rechtsgrond toe hebben. Wij maken daarbij gebruik van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van de overeenkomst
  Bepaalde gegevens verwerken we om de met u afgesloten overeenkomst uit te voeren, zoals het aan u leveren van uw bestellingen en het aan u bezorgen van facturen.
 • Wettelijke verplichting
  Bepaalde gegevens moeten wij wettelijk verplicht verwerken, zoals informatie voor het correct opmaken van facturen.
 • Gerechtvaardigd belang
  In bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken. Wij kunnen u bijvoorbeeld informatie over onze producten sturen, indien u klant bent. Tenzij u zich uitschrijft uiteraard.
 • Toestemming
  We kunnen uw gegevens ook verwerken wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft (geval per geval), bijv. wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden.

We verzamelen uw persoonsgegevens voor (een aantal van) de volgende doeleinden:

 • Site-administratie en verbetering van de dienstverleningskwaliteit. Deze verwerking is noodzakelijk voor het bovengenoemde gerechtvaardigd belang van Clarins;
 • Uitvoering van een met Clarins Benelux gesloten overeenkomst en beheer van uw bestellingen (bestellingen, leveringen, facturen, aftersales, enzovoort). Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • Meten van klanttevredenheid;
 • Klantrelatiebeheer (CRM), om uw lidmaatschap van ons loyaliteitsprogramma te beheren. Deze verwerking wordt uitgevoerd in het kader van bovengenoemde gerechtvaardigde belangen van Clarins;
 • Direct marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u beter te leren kennen en u passende informatie te sturen over onze producten en diensten (in het bijzonder via e-mail, sms, op sociale netwerken of ieder ander medium en via het weergeven van gerichte reclameboodschappen op sites en sociale netwerken), en u gebruik te laten maken van uw bijeengespaarde voordelen als u lid bent van ons loyaliteitsprogramma,om de markt te analyseren en hierop de anticiperen zodat we onze producten en diensten kunnen aanpassen en zo goed mogelijk kunnen voldoen aan uw behoeften. Als zodanig kunnen we gerichte acties uitvoeren die gebaseerd zijn op uw voorkeuren en koopgedrag, uw surfgedrag en verzoeken op onze site analyseren of andere acties uitvoeren om onze database beter te kwalificeren. Het aanmaken van een account stelt ons in staat om uw klantervaring te personaliseren, maar wij herinneren u eraan dat u ook op onze site kunt bestellen zonder een account aan te maken. Deze verwerking wordt uitgevoerd onder voorbehoud van uw toestemming of de noodzaak in het kader van bovengenoemde gerechtvaardigde belangen van Clarins. U kunt zich te allen tijde uitschrijven van onze mailinglijsten door contact op te nemen met ons of door de link “Uitschrijven” in elk van onze e-mails, te volgen
 • Sociale interactie. Deze verwerking vindt plaats onder voorbehoud van uw toestemming;
 • Indien van toepassing, preventie en opsporing van fraude, preventie, beheer en monitoring van onbetaalde rekeningen, geconstateerde overtredingen op de plaatsen van verkoop en geschillen. Deze verwerking is noodzakelijk voor het bovengenoemde gerechtvaardigde belang van Clarins;
 • Beheer van uw verzoeken (samples, adviezen, acties, claims, recht van toegang, rectificatie, bezwaar, enzovoort). Deze verwerking wordt uitgevoerd onder voorbehoud van uw toestemming of de noodzaak in het kader van het bovengenoemde gerechtvaardigde belang van Clarins.
 • Sollicitatie : als u solliciteert via onze website, kunnen uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt om uw sollicitatie af te handelen. Deze verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het gerechtvaardigd belang Clarins om personeel aan te nemen.

 

5- Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens nooit en staan deze ook niet af aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden van een derde.

Intragroup

Clarins is een internationale groep die in diverse landen vertegenwoordigd is en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Frankrijk. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn bestemd voor Clarins en Clarins Benelux en kunnen met alle bedrijven van de Clarins-groep worden gedeeld en in het bijzonder aan onze organisaties in de volgende landen: Frankrijk, Zuid-Afrika, Duitsland, Australië, Oostenrijk, de Benelux, Canada, China, Zuid-Korea, Verenigde Arabische Emiraten, Spanje, de Verenigde Staten, Hong Kong, Ierland, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Singapore, Zwitserland en Taiwan. Wij delen uw persoonsgegevens slechts voor zover dat nodig is voor de in dit privacybeleid genoemde doelen.

Dienstverleners

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan dienstverleners die zijn gekozen om hun expertise en betrouwbaarheid, die handelen namens ons en volgens onze instructies, onder andere om u te voorzien van diensten (verwerking en verzending van bestellingen, beveiligde betaling, beheer van klantenservice, uitvoeren van technisch onderhoud en technische ontwikkeling, beheer van beoordelingen over onze producten en diensten, persoonlijke aanpassing van de inhoud, doelgroepanalyses, beheer van digitale campagnes, enzovoort). Wij geven deze dienstverleners uitsluitend toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor zover dat nodig is voor de dienstverlening uit onze naam of voor het naleven van de wettelijke vereisten en wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens altijd worden beschermd.

Lokale Autoriteiten

Tot slot kunnen wij ook genoodzaakt zijn om uw persoonsgegeven te verstrekken aan de lokale autoriteiten indien de wet dit vereist of in het kader van een onderzoek en overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

Doorgifte buiten de EU

De partijen aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven kunnen afkomstig zijn uit landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie ("EU"). Dit kunnen landen zijn die niet dezelfde mate van bescherming aanbieden als het land waarin u verblijft. In een dergelijk geval en voor zover de toepasselijke wetgeving dit vereist, zullen wij ervoor zorgen dat:

 • wij uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming vragen om uw persoonsgegevens met deze derde partijen te delen; of
 • wij gegevensoverdrachtsovereenkomsten sluiten die minimaal voldoen aan de modelcontractbepalingen zoals aangenomen door de Europese Commissie (een kopie kunt u opvragen bij onze functionaris voor de gegevensbescherming (FG) waarvan de contactgegevens zijn opgenomen in dit privacybeleid); of
 • wij voldoen aan de interne bedrijfsregels (BCR) die zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten; of
 • wij ervoor zorgen dat deze derde partijen bedrijven zijn die zijn aangemeld bij het EU-US Privacy Shield en als zodanig zijn geregistreerd door de Amerikaanse overheid.

 

6- Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Clarins treft passende technische en organisatorische maatregelen die zijn afgestemd op de aard van de gegevens en de risico's die de verwerking hiervan met zich meebrengt, om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te bewaren en, in het bijzonder, om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of dat ongeautoriseerde derde partijen hier toegang toe krijgen.

Deze maatregelen kunnen in het bijzonder praktijken omvatten zoals een beperkte toegang tot de persoonsgegevens door het personeel van diensten die gemachtigd zijn om hier toegang toe te krijgen vanwege hun functie, contractuele garanties in geval van een beroep op een externe dienstverlener, onderzoek naar de invloed op de privacy, regelmatige onderzoeken naar onze praktijken en het nalevingsbeleid ten aanzien van de privacy en/of fysieke en./of logische veiligheidsmaatregelen (beveiligde toegang, authenticatieprocedure, back-upkopieën, antivirussoftware, firewall, enzovoort).

 

7- Wat is ons beleid ten aanzien van minderjarigen?

De website bnl.clarins.com is niet bedoeld voor minderjarigen.

We verzamelen of verwerken niet bewust persoonlijke gegevens met betrekking tot minderjarigen. In het geval dat wij op de hoogte zijn van het verzamelen van persoonlijke gegevens van minderjarigen zonder de voorafgaande toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, zullen we passende maatregelen nemen om contact op te nemen met de persoon en, in voorkomend geval, deze persoonlijke gegevens verwijderen van onze servers en / of die van onze serviceproviders.

 

8- Wat is ons beleid ten aanzien van cookies?

Om meer te weten over ons cookiebeleid, nodigen wij u uit om ons cookiebeleid te lezen.

 

9- Hoe wordt de content die u deelt op de sociale netwerken met behulp van de hashtags die wij voorstellen beheerd?

U kunt ervoor kiezen om de hashtags die wij voorstellen te gebruiken om uw content op sociale netwerken zoals Instagram, Facebook, Pinterest of Twitter te markeren.

Door het gebruik van deze hashtags, geeft u aan dat u weet dat uw content op onze site kan worden weergegeven en kan worden gebruikt om naar onze producten of diensten te verwijzen. De verwerking van uw content wordt uitgevoerd onder voorbehoud van uw toestemming.

Wij herinneren u eraan dat de informatie die u openbaar maakt op sociale netwerken kan worden geraadpleegd, gebruikt en opgeslagen door andere personen overal ter wereld en met name in landen zonder wetgeving die een adequate bescherming van uw persoonsgegevens waarborgt, zoals deze gelden in uw land van verblijf.

Wij vestigen ook uw aandacht op het feit dat wanneer u content beschikbaar stelt door het gebruik van een van onze hashtags, uw gebruik van Twitter uitsluitend valt onder de algemene voorwaarden van dit sociale netwerk. Wij adviseren u om hier kennis van te nemen en hier regelmatig naar te kijken.

Indien u niet langer wenst dat uw content op onze site zichtbaar is, dan kunt u deze van het sociale netwerk verwijderen of stoppen met het gebruik van een van onze hashtags. Uiteraard kunt u ook altijd een verzoek aan ons richten overeenkomstig paragraaf 11 van dit privacybeleid.

 

10- Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden of conform hetgeen wordt voorzien door de van kracht zijnde wet.

Meer in het bijzonder geldt:

 • De prospect/klantgegevens worden bewaard, behoudens gerechtvaardigd bezwaar of verzoek om verwijdering door uzelf, gedurende een periode van drie jaar vanaf het verzamelen ervan of het laatste contact of het einde van de zakelijke relatie. Na afloop van deze termijn van drie jaar kunnen wij contact met u opnemen om te vragen of u commerciële berichten wilt blijven ontvangen. Indien een positief en expliciet antwoord uwerzijds uitblijft, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd of gearchiveerd in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.
 • Bankgegevens worden verwijderd zodra de transactie is voltooid of gearchiveerd, als bewijs conform de geldende bepalingen. Onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, kunnen uw  persoonsgegevens bij betaling via creditcard worden bewaard tot de vervaldatum van uw creditcard. Wij bewaren uw beveiligingscode nooit.
 • Stukken die uw identiteit aantonen worden één jaar bewaard in geval van uitoefening van het recht op toegang, verbetering, beperking, doorhaling of meeneembaarheid en drie jaar in geval van uitoefening van het recht van verzet.
 • Persoonsgegevens kunnen door ons worden gebruikt om het bewijs te leveren van een recht of een overeenkomst of  worden bewaard uit hoofde van de naleving van een wettelijke verplichting en worden vervolgens in overeenstemming met de geldende bepalingen gearchiveerd.
 • Informatie met betrekking tot het beluisteren en opnemen van telefoongesprekken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van onze klantenservice worden bewaard zolang dit voor dit doeleinde nodig is, maar uiterlijk een maand.

 

11- Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens en hoe neemt u contact met ons?

U kan zich op elk moment uitschrijven van onze mailinglijsten door contact met ons op te nemen op het onderstaande adres of door op de link "Uitschrijven" te klikken die u in al onze e-mails vindt. U kan ook op elk gewenst moment uw voorkeuren in uw account wijzigen.

Conform de wetgeving die van toepassing is, heeft u onder voorwaarden het recht op inzage en informatie over de verwerking, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van informatie die u betreft en een recht op bezwaar en beperking van de verwerking. Voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming heeft u het recht uw toestemming in te trekken. Om deze rechten te kunnen uitoefenen moet u ons een verzoek sturen:

Clarins Benelux SA
Waterloo Atrium - 4e verdieping
Drève Richelle 167
B 1410 Waterloo
België

Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van uw verzoek en in ieder geval binnen een maand na ontvangst hiervan. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken, kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Wij behouden ons echter het recht voor om geen gevolg te geven aan kennelijk ongegronde of excessieve verzoeken.

Klachtrecht

Overeenkomstig het toepasselijke recht kunt u ook een klacht indienen bij de bevoegde controleautoriteit die belast is met de bescherming van persoonsgegevens of een gerechtelijke procedure starten indien uw persoonsgegevens voor verkeerde doeleinden worden gebruikt.

Geen verplichting tot verstrekking gegevens

Over het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u deze informatie niet verstrekt, kunnen wij onze site niet voor u beschikbaar stellen, uw vragen beantwoorden en een overeenkomst met u aangaan. Persoonsgegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben voor deze verwerkingsdoeleinden worden gemarkeerd als verplichte informatie door een "*" of een ander symbool.

Vragen?

Heeft u vragen over dit privacybeleid, neem dan schriftelijk contact op met onze functionaris gegevensbescherming (FO), per e-mail aan dpo@clarins.com of per brief naar het volgende adres

Groupe Clarins
Juridische afdeling Functionaris gegevensbescherming
12 avenue de la Porte-des-Ternes
75017 Parijs
Frankrijk

 

Privacybeleid (België)

Dit privacybeleid is bijgewerkt op [27/09/2018].

 

1- Inleiding

Wij hechten bijzonder veel waarde aan het respecteren van de privacy van de gebruikers van onze site en de naleving van de geldende wettelijke bepalingen.

Dit privacybeleid is van toepassing op ieder gebruik van de site bnl.clarins.com, daarin begrepen onze webshop, social media gerelateerd aan Clarins (te weten Instagram, Facebook, Pinterest of Twitter met de hashtag #clarins) en wanneer u contact met ons opneemt.

Dankzij dit privacybeleid krijgt u beter inzicht in de principes van de bescherming van persoonsgegevens die wij toepassen. Wij nodigen u uit om hier kennis van te nemen voordat u uw persoonsgegevens aan ons doorgeeft.

Clarins Benelux is gevestigd te Clarins Benelux SA, Waterloo Atrium - 4e verdieping, Drève Richelle 167 - B 1410 Waterloo, België en Clarins SA is gevestigd te 9 rue du Commandant-Pilot, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrijk. Bovengenoemde entiteiten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens volgens dit privacybeleid. Hierna gezamelijk aangeduid als «Clarins ».

Dit privacybeleid kan op elk gewenst moment door ons worden bijgewerkt. De datum van de meest recente versie wordt op deze pagina weergegeven. Wij nodigen u uit om hier regelmatig naar te kijken.

Houd er rekening mee dat u, door bnl.clarins.com te gebruiken, ons machtigt om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, op te slaan, te organiseren, op te slaan, te gebruiken en / of over te dragen in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

2- Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer:

 • u onze site bezoekt;
 • u een account aanmaakt op onze site;
 • u een aankoop of reservering doet op onze site of in een van onze erkende verkooppunten;
 • u zich abonneert op onze nieuwsbrieven;
 • u deelneemt aan een van onze loyaliteitsprogramma's;
 • u deelneemt aan speciale acties, in het bijzonder wedstrijden, producttests, tevredenheidsonderzoeken, enquêtes en marktonderzoeken;
 • u content deelt op sociale netwerken zoals Instagram, Facebook, Pinterest of Twitter met de hashtag #clarins of andere hashtags die wij voorstellen;
 • u ons bezoekt in een salon/spa of bepaalde erkende verkooppunten van het selectieve Carins-distributienetwerk;
 • u contact met ons opneemt, in het bijzonder wanneer u belt of een verzoek of klacht richt aan onze klantenservice, wanneer u uw mening geeft over onze producten en/of diensten of wanneer u realtime ervaringen uitwisselt met andere bezoekers;
 • u uw toestemming aan derden heeft gegeven om uw gegevens aan ons door te geven.

 

3- Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij beschouwen alle informatie die het mogelijk maakt om u direct of indirect te identificeren evenals alle (niet-geanonimiseerde) informatie over u als “persoonsgegevens”. Wij kunnen vooral de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • gegevens aangaande uw identiteit, met inbegrip van uw aanspreektitel, naam voornamen, postadres, telefoonnummers, e-mailadres, gebruikersnamen en wachtwoorden, geboortedatum of leeftijd;
 • gegevens met betrekking tot uw betaalwijze, met inbegrip van uw bankrekeningnummer of debit/creditcardnummer en de vervaldatum ervan;
 • gegevens met betrekking tot de follow-up van onze commerciële relatie, met inbegrip van uw bestelnummer, uw activiteiten op het internet, de geschiedenis van uw aankopen, uw vragen of uw correspondentie met onze klantenservice, uw voorkeuren en interesses of de informatie met betrekking tot een van onze loyaliteitsprogramma's;
 • gegevens met betrekking tot uw sociale netwerken (gebruikersnaam, legenda, locatie, enzovoort), uploads en posts wanneer u content downloadt of de hashtag #clarins of andere hashtags die wij aanbieden gebruikt op bepaalde sociale netwerken, content die door u wordt geupload of geplaatst op de site of social media (zoals foto's, video's, beoordelingen, opmerkingen, enzovoort);
 • gegevens ten aanzien van welzijn (verzorging, type huid, huidgevoeligheid, contra-indicaties, enzovoort) onder voorbehoud van uw voorafgaande en expliciete toestemming, met inbegrip van een Clarins-schoonheidsconsult of een Clarins-behandeling in een van onze salons/spa's;
 • telefoongesprekken, om u de beste servicekwaliteit te verlenen ten behoeve van de opleiding en beoordeling van onze medewerkers of die van onze dienstverlener die verantwoordelijk is voor het beheer van de klantenservice;
 • technische gegevens, met inbegrip van uw IP-adres of surfinformatie op uw computer;
 • andere gegevens die u verstrekt in het kader van een verzoek aan ons.

  

4- Waarom op basis van welke rechtsgronden worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij verwerken uw gegevens enkel wanneer we daar een rechtsgrond toe hebben. Wij maken daarbij gebruik van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van de overeenkomst
  Bepaalde gegevens verwerken we om de met u afgesloten overeenkomst uit te voeren, zoals het aan u leveren van uw bestellingen en het aan u bezorgen van facturen.
 • Wettelijke verplichting
  Bepaalde gegevens moeten wij wettelijk verplicht verwerken, zoals informatie voor het correct opmaken van facturen.
 • Gerechtvaardigd belang
  In bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken. Wij kunnen u bijvoorbeeld informatie over onze producten sturen, indien u klant bent. Tenzij u zich uitschrijft uiteraard.
 • Toestemming
  We kunnen uw gegevens ook verwerken wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft (geval per geval), bijv. wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden.

Specifiek verzamelen wij uw persoonsgegevens voor (een aantal van) de volgende doeleinden:

 • Site-administratie en verbetering van de dienstverleningskwaliteit. Deze verwerking is noodzakelijk voor het bovengenoemde gerechtvaardigd belang van Clarins;
 • Uitvoering van een met Clarins Benelux gesloten overeenkomst en beheer van uw bestellingen (bestellingen, leveringen, facturen, aftersales, enzovoort). Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • Meten van klanttevredenheid;
 • Hieronder vallen ook ons klantrelatiebeheer (CRM) en het beheer van uw lidmaatschap van ons loyaliteitsprogramma.
 • Direct marketingdoeleinden (al dan niet in combinatie met bepaling van uw profiel), bijvoorbeeld om u beter te leren kennen en u (passende) informatie te sturen over onze producten en diensten (in het bijzonder via e-mail, sms, op sociale netwerken of ieder ander medium en via het weergeven van gerichte reclameboodschappen op sites en sociale netwerken), en u gebruik te laten maken van uw bijeengespaarde voordelen als u lid bent van ons loyaliteitsprogramma,om de markt te analyseren en hierop de anticiperen zodat we onze producten en diensten kunnen aanpassen en zo goed mogelijk kunnen voldoen aan uw behoeften. Als zodanig kunnen we gerichte acties uitvoeren die gebaseerd zijn op uw voorkeuren en koopgedrag, uw surfgedrag en verzoeken op onze site analyseren of andere acties uitvoeren om onze database beter te kwalificeren. Het aanmaken van een account stelt ons in staat om uw klantervaring te personaliseren, maar wij herinneren u eraan dat u ook op onze site kunt bestellen zonder een account aan te maken. Deze verwerking wordt enkel uitgevoerd indien u ons uw toestemming hiertoe geeft of in het kader van bovengenoemde gerechtvaardigde belangen van Clarins (doch bepaling van uw profiel gebeurt enkel met uw toestemming). U kunt zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en/of profilering door contact op te nemen met ons of door de link “Uitschrijven” in elk van onze e-mails, te volgen. In dat geval stoppen wij met het verwerken van uw gegevens voor die doeleinden (desgevallend conform de door u aangegeven voorkeuren).
 • Sociale interactie. Deze verwerking gebeurt enkel als u hier toestemming voor geeft;
 • Indien van toepassing, preventie en opsporing van fraude, preventie, beheer en monitoring van onbetaalde rekeningen, geconstateerde overtredingen op de plaatsen van verkoop en geschillen. Deze verwerking is noodzakelijk voor het bovengenoemde gerechtvaardigde belang van Clarins;
 • Beheer van uw verzoeken (samples, adviezen, acties, claims, recht van toegang, rectificatie, bezwaar, enzovoort). Deze verwerkingen worden naargelang het geval uitgevoerd op basis van onze overeenkomst met u, op basis van uw toestemming of op basis van de wettelijke verplichting van Clarins.
 • Sollicitatie : als u bij ons solliciteert dan verwerken wij uw persoonsgegevens om uw kandidatuur te evalueren en af te handelen. Deze verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van uw vraag daartoe (die de start van precontractuele handelingen uitmaakt) evenals, wanneer wij kennis nemen van publieke bronnen die op u betrekking hebben, op basis van ons gerechtvaardigd belang. Daarnaast zullen wij bepaalde verwerkingen (zoals het bewaren van uw gegevens in onze wervingsreserve) enkel uitvoeren wanneer u uw toestemming daartoe geeft.

 

5- Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens nooit en staan deze ook niet af aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden van een derde.

Intragroup

Clarins is een internationale groep die in diverse landen vertegenwoordigd is en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Frankrijk. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn bestemd voor Clarins en Clarins Benelux en kunnen met alle bedrijven van de Clarins-groep worden gedeeld en in het bijzonder aan onze organisaties in de volgende landen: Frankrijk, Zuid-Afrika, Duitsland, Australië, Oostenrijk, de Benelux, Canada, China, Zuid-Korea, Verenigde Arabische Emiraten, Spanje, de Verenigde Staten, Hong Kong, Ierland, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Singapore, Zwitserland en Taiwan. Wij delen uw persoonsgegevens slechts voor zover dat nodig is voor de in dit privacybeleid genoemde doelen.

Dienstverleners

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan dienstverleners die zijn gekozen om hun expertise en betrouwbaarheid, die handelen namens ons en volgens onze instructies, onder andere om u te voorzien van diensten (verwerking en verzending van bestellingen, beveiligde betaling, beheer van klantenservice, uitvoeren van technisch onderhoud en technische ontwikkeling, beheer van beoordelingen over onze producten en diensten, persoonlijke aanpassing van de inhoud, doelgroepanalyses, beheer van digitale campagnes, enzovoort). Wij geven deze dienstverleners uitsluitend toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor zover dat nodig is voor de dienstverlening uit onze naam of voor het naleven van de wettelijke vereisten en wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens altijd worden beschermd.

Lokale Autoriteiten

Tot slot kunnen wij ook genoodzaakt zijn om uw persoonsgegeven te verstrekken aan de lokale autoriteiten indien de wet dit vereist of in het kader van een onderzoek en overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

Doorgifte buiten de EU

De partijen aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven kunnen afkomstig zijn uit landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie ("EU"). Dit kunnen landen zijn die niet dezelfde mate van bescherming aanbieden als het land waarin u verblijft. In een dergelijk geval en voor zover de toepasselijke wetgeving dit vereist, zullen wij ervoor zorgen dat:

 • wij uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming vragen om uw persoonsgegevens met deze derde partijen te delen; of
 • wij gegevensverwerkingsovereenkomsten sluiten die minimaal voldoen aan de modelcontractbepalingen zoals aangenomen door de Europese Commissie (een kopie kunt u opvragen bij onze functionaris voor de gegevensbescherming (FG) waarvan de contactgegevens zijn opgenomen in dit privacybeleid); of
 • wij voldoen aan de interne bedrijfsregels (BCR) die zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten; of
 • wij ervoor zorgen dat deze derde partijen bedrijven zijn die zijn aangemeld bij het EU-US Privacy Shield en als zodanig zijn geregistreerd door de Amerikaanse overheid.

 

6- Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Clarins treft passende technische en organisatorische maatregelen die zijn afgestemd op de aard van de gegevens en de risico's die de verwerking hiervan met zich meebrengt, om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te bewaren en, in het bijzonder, om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of dat ongeautoriseerde derde partijen hier toegang toe krijgen.

Deze maatregelen kunnen in het bijzonder praktijken omvatten zoals een beperkte toegang tot de persoonsgegevens door het personeel van diensten die gemachtigd zijn om hier toegang toe te krijgen vanwege hun functie, contractuele garanties in geval van een beroep op een externe dienstverlener, onderzoek naar de invloed op de privacy, regelmatige onderzoeken naar onze praktijken en het nalevingsbeleid ten aanzien van de privacy en/of fysieke en./of logische veiligheidsmaatregelen (beveiligde toegang, authenticatieprocedure, back-upkopieën, antivirussoftware, firewall, enzovoort).

 

7- Wat is ons beleid ten aanzien van minderjarigen?

De website bnl.clarins.com is niet bedoeld voor minderjarigen.

We verzamelen of verwerken niet bewust persoonlijke gegevens met betrekking tot minderjarigen. In het geval dat wij op de hoogte zijn van het verzamelen van persoonlijke gegevens van minderjarigen zonder de voorafgaande toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, zullen we passende maatregelen nemen om contact op te nemen met de persoon en, in voorkomend geval, deze persoonlijke gegevens verwijderen van onze servers en / of die van onze serviceproviders.

 

8- Wat is ons beleid ten aanzien van cookies?

Om meer te weten over ons cookiebeleid, nodigen wij u uit om ons cookiebeleid te lezen.

 

9- Hoe wordt de content die u deelt op de sociale netwerken met behulp van de hashtags die wij voorstellen beheerd?

U kunt ervoor kiezen om de hashtags die wij voorstellen te gebruiken om uw content op sociale netwerken zoals Instagram, Facebook, Pinterest of Twitter te markeren.

Door het gebruik van deze hashtags, geeft u aan dat u weet dat uw content op onze site kan worden weergegeven en kan worden gebruikt om naar onze producten of diensten te verwijzen. De verwerking van uw content wordt uitgevoerd onder voorbehoud van uw toestemming.

Wij herinneren u eraan dat de informatie die u openbaar maakt op sociale netwerken kan worden geraadpleegd, gebruikt en opgeslagen door andere personen overal ter wereld en met name in landen zonder wetgeving die een adequate bescherming van uw persoonsgegevens waarborgt, zoals deze gelden in uw land van verblijf.

Wij vestigen ook uw aandacht op het feit dat wanneer u content beschikbaar stelt door het gebruik van een van onze hashtags, uw gebruik van Twitter uitsluitend valt onder de algemene voorwaarden van dit sociale netwerk. Wij adviseren u om hier kennis van te nemen en hier regelmatig naar te kijken.

Indien u niet langer wenst dat uw content op onze site zichtbaar is, dan kunt u deze van het sociale netwerk verwijderen of stoppen met het gebruik van een van onze hashtags. Uiteraard kunt u ook altijd een verzoek aan ons richten overeenkomstig paragraaf 11 van dit privacybeleid.

 

10- Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden of conform hetgeen wordt voorzien door de van kracht zijnde wet.

Meer in het bijzonder geldt:

 • De prospect/klantgegevens worden bewaard, behoudens gerechtvaardigd bezwaar of verzoek om verwijdering door uzelf, gedurende een periode van drie jaar vanaf het verzamelen ervan of het laatste contact of het einde van de zakelijke relatie. Na afloop van deze termijn van drie jaar kunnen wij contact met u opnemen om te vragen of u commerciële berichten wilt blijven ontvangen. Indien een positief en expliciet antwoord uwerzijds uitblijft, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd of gearchiveerd in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.
 • Bankgegevens worden verwijderd zodra de transactie is voltooid of gearchiveerd, als bewijs conform de geldende bepalingen. Onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, kunnen uw  persoonsgegevens bij betaling via creditcard worden bewaard tot de vervaldatum van uw creditcard. Wij bewaren uw beveiligingscode nooit.
 • Les données relatives aux pièces d’identité sont conservées un an en cas d’exercice du droit d’accès, de rectification, de limitation, de suppression ou de portabilité et trois ans en cas d’exercice du droit d’opposition. (te vertalen in NL !)
 • Persoonsgegevens kunnen door ons worden gebruikt om het bewijs te leveren van een recht of een overeenkomst of  worden bewaard uit hoofde van de naleving van een wettelijke verplichting en worden vervolgens in overeenstemming met de geldende bepalingen gearchiveerd.
 • Informatie met betrekking tot het beluisteren en opnemen van telefoongesprekken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van onze klantenservice worden bewaard zolang dit voor dit doeleinde nodig is, maar uiterlijk een maand.

 

11- Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens en hoe neemt u contact met ons?

U kan zich op elk moment uitschrijven van onze mailinglijsten door contact met ons op te nemen op het onderstaande adres of door op de link "Uitschrijven" te klikken die u in al onze e-mails vindt. U kan ook op elk gewenst moment uw voorkeuren in uw account wijzigen. Als u in het algemeen niet per telefoon gecontacteerd wil worden door bedrijven voor publicitaire doeleinden, kan u zich gratis registreren op de "bel-me-niet-lijst" via www.dncm.be.

Conform de wetgeving die van toepassing is, heeft u onder voorwaarden het recht op inzage en informatie over de verwerking, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van informatie die u betreft en een recht op bezwaar en beperking van de verwerking. Voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming heeft u het recht uw toestemming in te trekken. Om deze rechten te kunnen uitoefenen moet u ons een verzoek sturen:

Clarins Benelux SA
Waterloo Atrium - 4e verdieping
Drève Richelle 167
B 1410 Waterloo
België

Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van uw verzoek en in ieder geval binnen een maand na ontvangst hiervan. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken, kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Wij behouden ons echter het recht voor om geen gevolg te geven aan kennelijk ongegronde of excessieve verzoeken.

Klachtrecht

Overeenkomstig het toepasselijke recht kunt u ook een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit die belast is met de bescherming van persoonsgegevens of een gerechtelijke procedure starten indien uw persoonsgegevens voor verkeerde doeleinden worden gebruikt.

Geen verplichting tot verstrekking gegevens

Over het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u deze informatie niet verstrekt, kunnen wij onze site niet voor u beschikbaar stellen, uw vragen beantwoorden en een overeenkomst met u aangaan. Persoonsgegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben voor deze verwerkingsdoeleinden worden gemarkeerd als verplichte informatie door een "*" of een ander symbool.

Vragen ?

Heeft u vragen over dit privacybeleid, neem dan schriftelijk contact op met onze functionaris gegevensbescherming (FO), per e-mail aan dpo@clarins.com of per brief naar het volgende adres

Groupe Clarins
Juridische afdeling Functionaris gegevensbescherming
12 avenue de la Porte-des-Ternes
75017 Parijs
Frankrijk