NL FlagDisclaimer (Nederland)

BE FlagDisclaimer (België)

Disclaimer (Nederland)

 

1- Uitgever

De site Clarins Benelux (hierna te noemen de "site") is een e-commercesite die toegankelijk is via het internetadres https://bnl.clarins.com. Deze site is toegankelijk voor alle gebruikers van het internet (hierna te noemen “gebruiker").

Hij wordt uitgegeven door:

Clarins Benelux (hierna te noemen "Clarins")
Clarins Benelux SA, Waterloo Atrium - 4e verdieping, Drève Richelle 167 - B 1410 Waterloo
E-mailadres: klantenservice-bnl@online.clarins.com
BTW N°: BE 0412.622.360

Contactgegevens van Clarins zijn als volgt:
• Telefoonnummer:
België: +32 (0)2 620 06 09
Nederland: +31 (0)20 721 95 82
Luxemburg: +352 (0)27 30 00 62

• E-mailadres: klantenservice-bnl@online.clarins.com

 

2- Host

De Site https://bnl.clarins.com wordt gehost door de vennootschap eCommera waarvan de maatschappelijke zetel is:

ECOMMERA GLOBAL LIMITED ("Isobar Commerce Global Limited" sinds 10.11.2017)
Private Limited Company | Aandelenkapitaal: GBP 6.556.000 | Ondernemingsnummer: 09484045
Maatschappelijke zetel: 10 Triton Street Regents Place, Londen NW1 3BF, Verenigd Koninkrijk.
Tel: +44 207 291 5800

 

3- Intellectuele eigendom

Overeenkomstig de wetten die van toepassing zijn op de eigendom, zoals auteursrechten, handelsnamen, van literaire en artistieke rechten of andere soortgelijke rechten, zijn deze site en alle elementen, handelsmerken-, tekeningen en, modelen foto's, teksten, illustraties, logo's, al dan niet geanimeerde reeksen, al dan niet voorzien van geluid, afbeeldingen etc. die zich op deze site bevinden, rusten bij alsook hun compilatie, de exclusieve eigendom van Clarins of haar licentiegevers. Clarins verleent geen enkel gebruiksrecht of licentie, noch enig ander recht dan het recht om de site te raadplegen. De reproductie of het gebruik van de beschermde elementen of een deel ervan is alleen toegestaan voor informatiedoeleinden voor persoonlijk en privégebruik. De reproductie en het gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden zijn uitdrukkelijk verboden. De Site (in zijn geheel of gedeeltelijk), noch de inhoud ervan of enig daarmee verband houdend intellectueel eigendomsrecht, noch de merken mogen op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk voor enig doeleinde worden gebruikt (gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, toegankelijk gemaakt, gewijzigd of geëxploiteerd) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clarins, tenzij een wettelijke uitzondering geldt.

Ieder ander gebruik wordt beschouwd als namaak.

  

4- Verantwoordelijkheid

Clarins hecht grote waarde aan de betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid en het bijwerken van de informatie die op deze site. Clarins garandeert echter op geen enkele wijze de juistheid, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de informatie die ter beschikking is gesteld op de site. Clarins is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, ongeacht wat hiervan de oorzaak, origine, aard of gevolgen zijn, als gevolg van gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de site en/of van de informatie op de site evenals van de waarde die wordt gehecht aan enige informatie die direct of indirect van de site afkomstig is.

Clarins behoudt zich het recht voor om de inhoud van (documenten op) de site op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

 

5- Links

De creatie van hyperlinks naar de site https://bnl.clarins.com is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Clarins, voor zover wettelijk toegestaan.

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Clarins zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Clarins geeft geen enkele garantie en wijst elke aansprakeljkheid af ten aanzien van de inhoud, het functioneren en/of de kwaliteit van deze informatie en sites en eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

 

6- Cookies

Om meer te weten over de cookies die wij gebruiken, nodigen wij u uit om onze Cookie Policy te raadplegen.

 

7- Persoonlijke gegevens

Om meer te weten over ons beleid van de bescherming van uw persoonlijke gegevens, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.

Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.

 

Disclaimer (België)

 

1- Uitgever

De site Clarins Benelux (hierna te noemen de "Site") is een e-commercesite die toegankelijk is via het internetadres https://bnl.clarins.com. Deze site is toegankelijk voor alle gebruikers van het internet (hierna te noemen “Gebruiker").

Hij wordt uitgegeven door:

Clarins Benelux (hierna te noemen "Clarins")
Clarins Benelux SA, Waterloo Atrium - 4e verdieping, Drève Richelle 167 - B 1410 Waterloo, België
E-mailadres: klantenservice-bnl@online.clarins.com
BTW N°: BE 0412.622.360

Contactgegevens van Clarins zijn als volgt:
• Telefoonnummer:
België: +32 (0)2 620 06 09
Nederland: +31 (0)20 721 95 82
Luxemburg: +352 (0)27 30 00 62

• E-mailadres: klantenservice-bnl@online.clarins.com

 

2- Host

De Site https://bnl.clarins.com wordt gehost door de vennootschap eCommera waarvan de maatschappelijke zetel is:

ECOMMERA GLOBAL LIMITED ("Isobar Commerce Global Limited" sinds 10.11.2017)
Private Limited Company | Aandelenkapitaal: GBP 6.556.000 | Ondernemingsnummer: 09484045
Maatschappelijke zetel: 10 Triton Street Regents Place, Londen NW1 3BF, Verenigd Koninkrijk.
Tel: +44 207 291 5800

 

3- Intellectuele eigendom

Overeenkomstig de wetten die van toepassing zijn op de eigendom, zoals auteursrechten, handelsnamen, van literaire en artistieke rechten of andere soortgelijke rechten, zijn deze site en alle elementen, handelsmerken-, tekeningen en, modelen foto's, teksten, illustraties, logo's, al dan niet geanimeerde reeksen, al dan niet voorzien van geluid, afbeeldingen etc. die zich op deze site bevinden, rusten bij alsook hun compilatie, de exclusieve eigendom van Clarins of haar licentiegevers. Clarins verleent geen enkel gebruiksrecht of licentie, noch enig ander recht dan het recht om de site te raadplegen. De reproductie of het gebruik van de beschermde elementen of een deel ervan is alleen toegestaan voor informatiedoeleinden voor persoonlijk en privégebruik. De reproductie en het gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden zijn uitdrukkelijk verboden. De Site (in zijn geheel of gedeeltelijk), noch de inhoud ervan of enig daarmee verband houdend intellectueel eigendomsrecht, noch de merken mogen op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk voor enig doeleinde worden gebruikt (gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, toegankelijk gemaakt, gewijzigd of geëxploiteerd) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clarins, tenzij een wettelijke uitzondering geldt.

Ieder ander gebruik wordt beschouwd als namaak.

  

4- Verantwoordelijkheid

Clarins hecht grote waarde aan de betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid en het bijwerken van de informatie die op deze site. Clarins garandeert echter op geen enkele wijze de juistheid, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de informatie die ter beschikking is gesteld op de Site. Clarins is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, ongeacht wat hiervan de oorzaak, origine, aard of gevolgen zijn, als gevolg van de toegang tot, of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site, alsmede het gebruik van de Site en/of de waarde die wordt gehecht aan enige informatie die direct of indirect van de Site afkomstig is.

Clarins behoudt zich het recht voor om de inhoud van de documenten gepubliceerd op de Site op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

 

5- Links

De creatie van hyperlinks naar de Site https://bnl.clarins.com is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Clarins, voor zover wettelijk toegestaan.

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Clarins zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Clarins geeft geen enkele garantie en wijst elke aansprakelijkheid af ten aanzien van de inhoud, het functioneren en/of de kwaliteit van deze informatie en sites en eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

 

6- Cookies

Om meer te weten over de cookies die wij gebruiken, nodigen wij u uit om onze Cookie Policy te raadplegen.

 

7- Persoonlijke gegevens

Om meer te weten over ons beleid van de bescherming van uw persoonlijke gegevens, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.

Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.