Beleid m.b.t. cookies en andere trackers

  U kunt dit document downloaden en archiveren als PDF-bestand door hier te klikken . Om het PDF-bestand te openen, dient u te beschikken over het gratis software programma Adobe Reader (kan worden gedownload op https://www.adobe.nl) of een vergelijkbaar software programma dat het PDF-bestand ondersteunt.

Dit beleid is bijgewerkt op 28/04/2021

Clarins hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van de gebruiker en zijn verplichtingen in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

Bij een bezoek aan onze website bnl.clarins.com worden cookies en andere trackers opgeslagen en/of gelezen op uw apparaat (computer, smartphone, tablet, etc.).

Op deze pagina kunt u beter begrijpen hoe cookies werken, welke principes we toepassen en hoe u uw voorkeuren kunt beheren. Lees voor meer informatie ook ons privacybeleid.

1 Wat is een cookie of een tracker?

Cookies of trackers omvatten alle mechanismen die gericht zijn op het opslaan van informatie op uw apparaat of het openen van informatie die al op uw apparaat is opgeslagen. Dit kunnen HTTP-cookies en andere technologieën zijn, zoals lokale gedeelde objecten, lokale opslag, vingerafdrukken van apparaten, id's gegenereerd door besturingssystemen (IDFA, IDFV, Android ID, enz.), hardware-ID's (MAC-adres, serienummer, enz.), enz.

 

2 - Waarom worden trackers gebruikt op bnl.clarins.com en hoe worden deze gebruikt?

Trackers die toestemming nodig hebben

Wij vragen uw toestemming voor we de trackers op uw apparaat opslaan en/of lezen, en we stellen u op de hoogte van het doel van de gebruikte trackers en de identiteit van onze partners, zodat u in dit opzicht een weloverwogen beslissing kunt nemen.

  • Prestaties & analyses: Deze trackers stellen ons in staat om uw navigatie te analyseren en het publiek van onze site te meten, om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
  •  

Company

Name

Source

Lifespan

Description

Adobe

uuid230

clarins.com

Het wordt eenmaal ingesteld totdat het verdwijnt uit de client browser, dan wordt een nieuwe waarde gegenereerd.

Het bevat een UUID (Universally Unique Identifier, ex: 22dd36b2-6719-4a7d-b3c1-0d3a51dad73d). Deze wordt eenmaal ingesteld totdat hij verdwijnt uit de browser van de client, waarna een nieuwe waarde wordt gegenereerd. Het doel van die identificatiecode is om cliënten vanaf het eerste contact te identificeren. Hij kan worden gedeponeerd door een landingspagina (om onbekende klantenactiviteiten te koppelen aan een ontvanger) of gewoon door een regelmatige levering.

Adobe

nlid

clarins.com

Cookie sessie

Het bevat zowel broadlogId als deliveryId die worden ingesteld telkens wanneer de gebruiker op een link in een e-mail klikt. Het doel van die cookie is om te weten welke aflevering en klant verkeer of acties op een website heeft gegenereerd. Door het plaatsen van trackers (oproepen naar URL's van de tracking server) zijn we in staat om logs te maken omdat we de 3 verplichte velden kennen: recipientId (met de broadlogId), deliveryId en tagId (de URL die we gebruiken)

 

Commanders Act

TCAUDIENCE

clarins.com

365 dagen

Wordt gebruikt om het gebruikerssegment op te slaan voor het targeten van gebruikers.

Commanders Act

WID
(domain: .commander1.com)

clarins.com

Sessie

Wordt gebruikt om vast te stellen wanneer de browser wordt afgesloten, om het bekijken van de pagina op te splitsen in meerdere functionele sessies.

Commanders Act

_TCCookieSync

clarins.com

/

Wordt gebruikt om de datum op te slaan van de laatste cookie-synchronisatie met de partner (standaard ingesteld in lokale opslag, en cookie indien lokale opslag niet beschikbaar is).

Commanders Act

_TCCookieSync

clarins.com

365 dagen

Wordt gebruikt om de datum op te slaan van de laatste cookie-synchronisatie met de partner (standaard ingesteld in lokale opslag, en cookie indien lokale opslag niet beschikbaar is).

Commanders Act

TCSESSION
(domain: .commander1.com)

clarins.com

Sessie

Wordt gebruikt om MIX-metriek te berekenen op basis van de sessie.

Commanders Act

TCREDIRECT

clarins.com

Sessie

Wordt gebruikt om klikken te ontdubbelen (als de pagina wordt doorgestuurd, wordt alleen de weergave opgeslagen en wordt de klik genegeerd).

Commanders Act

TCREDIRECT
(domain: .commander1.com)

clarins.com

Sessie

Wordt gebruikt om klikken te ontdubbelen (als de pagina wordt doorgestuurd, wordt alleen de weergave opgeslagen en wordt de klik genegeerd).

Commanders Act

TCLANDINGURL
(domain: .commander1.com)

clarins.com

Sessie

Wordt gebruikt om de URL van de landingspagina op te slaan voor ruwe MIX-gegevens.

Commanders Act

TCID
(domain: .commander1.com)

clarins.com

365 dagen

Bezoekersidentificatie die wordt gebruikt voor het berekenen van ontdubbelde statistieken per gebruiker (voor campagne- en on-site tracking, segmentatie, ...). TrustCommander gebruikt deze cookie om statistieken te meten voor de prestaties van privacybanners nadat een bezoeker toestemming heeft gegeven. Voordat gebruikers toestemming gaven, gebruikt TrustCommander het TCPID-cookie om anonieme statistieken voor de privacybanner te meten.

Commanders Act

CAID
(domainfirstClient)

clarins.com

365 dagen

De CAID is de gebruikersidentificatie voor de eerste cookie.

Commanders Act

tC_Sync

clarins.com

/

Technische cookie die wordt gebruikt om de tijdstempel op te slaan van de laatste cookie-synchronisatie die werd uitgevoerd voor het gebruikersagent. Een cookie synchronisatie koppelt de bezoekers ID van Commanders Act oplossingen (TCID) met de bezoekers ID van andere oplossingen. Cookiesynchronisatie is optioneel en kan door gebruikers van Commanders Act worden gedeactiveerd via de ondersteuning van Commanders Act.

Commanders Act

tc_cj_v2
(domain: .commander1.com)

clarins.com

365 dagen

Wordt gebruikt voor de opslag van het klanttraject van de gebruiker voor tag deduplicatie (kanaal- en bronopslag).

Commanders Act

tc_cj_v2_cmp
(domain: .commander1.com)

clarins.com

365 dagen

Wordt gebruikt voor de opslag van het klanttraject van de gebruiker voor tag deduplicatie (campagne opslag).

Commanders Act

tc_cj_v2_med
(domain: .commander1.com)

clarins.com

365 dagen

Wordt gebruikt voor de opslag van klantreizen van gebruikers voor tag deduplicatie (medium opslag).

Commanders Act

TCREDIRECT_DEDUP
(domain: .commander1.com)

clarins.com

Sessie

Wordt gebruikt wanneer de ontdubbeling is gebaseerd op MIX-tracking (zodat de MIX-tracking in aanmerking wordt genomen en niet de landing page-tracking)

Commanders Act

tc_sample_{idsite}_{idrule}

clarins.com

365 dagen

Wordt gebruikt voor bezoekers- en sessiebemonstering in de TagCommander regels.

Commanders Act

tc_cj_v2

clarins.com

365 dagen

Wordt gebruikt voor de opslag van het klanttraject van de gebruiker voor tag deduplicatie (kanaal- en bronopslag).

Commanders Act

TCPID

clarins.com

6 maanden

Wordt gebruikt om bezoekers te identificeren die zijn blootgesteld aan de privacy banner (niet gecodeerd in tegenstelling tot TCID, zodat bezoekers kunnen worden teruggevonden in de ruwe privacy data export). TrustCommander gebruikt deze cookie om statistieken te meten voor het gebruik van de privacybanner totdat bezoekers toestemming geven voor de TCID-cookie. Met dit 2-cookie systeem is TrustCommander de enige CMP die van de Franse CNIL het recht van vrijstelling van toestemming voor statistische metingen heeft gekregen. https://www.cnil.fr/fr/solutions-pour-les-cookies-de-mesure-daudience

Commanders Act

TC_OPTOUT (default)

clarins.com

396 dagen

Wordt gebruikt voor opslag van gebruikersstatus (opt-in of opt-out) en weergave van Privacy-banner.

Commanders Act

TC_OPTOUT_categories (default)

clarins.com

396 dagen

Wordt gebruikt om de opt-in/optout-categorieën in het Privacy Center weer te geven als de gebruiker het opnieuw opent.

Commanders Act

TC_PRIVACY (default)

clarins.com

6 maanden

Wordt gebruikt voor opslag van gebruikersstatus (opt-in of opt-out) en weergave van Privacy-banner.

Commanders Act

TC_PRIVACY_CENTER (default)

clarins.com

6 maanden

Wordt gebruikt om de opt-in/opt-out-categorieën in het Privacy Center weer te geven als de gebruiker het opnieuw opent.

Commanders Act

TC_PRIVACY_IAB_VENDORLIST

clarins.com

Onbeperkt

Wordt gebruikt om de IAB TCF Global Vendor List in de cache op te slaan om de responstijd van de IAB TCF consent API te optimaliseren.

Commanders Act

TC_PRIVACY_TCF

clarins.com

Onbeperkt

Wordt gebruikt om de IAB TCF Consent API Response in de cache op te slaan om de responstijd van de APII te optimaliseren.

Lengow

lgwtrk-clic-[ref]

clarins.com

1 maand

Wordt gebruikt om de prestaties te meten door het aantal kliks op een product te registreren.

ref] is een md5-record met client IP + account ID + Feed ID + product SKU

Lengow

lgwtrk-[account-id]

clarins.com

1 maand

Gebruikt om prestaties te meten - Bevat de Deed-ID, aangemaakt bij elke tracking-klik

Lengow

lgwtrk-[account-id]-sku

clarins.com

1 maand

Wordt gebruikt om prestaties te meten - Bevat het product SKU

Lengow

lgwtrk-[account-id]-tid

clarins.com

1 maand

Wordt gebruikt om prestaties te meten - Bevat de "thesaurusregel" ID

Lengow

lgwtrk-[account-id]-channel_code

clarins.com

1 maand

Wordt gebruikt om prestaties te meten - Bevat de kanaalcode die is gekoppeld aan de "thesaurusregel"

Lengow

lgwtrk-[account-id]-name

clarins.com

1 maand

Wordt gebruikt om prestaties te meten - Bevat de productnaam van het product waarop werd geklikt

Lengow

lgwtrk-[account-id]-img

clarins.com

1 maand

Wordt gebruikt om prestaties te meten - Bevat de afbeelding van het product waarop werd geklikt

Lengow

lgwtrk-[account-id]-url

clarins.com

1 maand

Wordt gebruikt om prestaties te meten - Bevat de URL van het product waarop werd geklikt

Lengow

lgwtrk-[account-id]-margin

clarins.com

1 maand

Wordt gebruikt om prestaties te meten - Bevat de marge van het product waarop werd geklikt

Lengow

lgwtrk-[account-id]-cat

clarins.com

1 maand

Wordt gebruikt om prestaties te meten - Bevat de categorie van het product waarop werd geklikt

Lengow

lgwtrk-[account-id]-dt

clarins.com

1 maand

Wordt gebruikt om prestaties te meten - Bevat de datum, geformatteerd als "J-m-dj:i:sP"

Lengow

REMEMBERME

clarins.com

1 maand

Maakt het mogelijk de gebruikerssessie te behouden

Akamai

RT

 

7 dagen

Bevat geen persoonlijke informatie, maar wel verschillende gegevens over de sessie van de bezoeker, zoals het aantal bezochte pagina's, de starttijd van de sessie, de laatst bezochte url, enz.

Google

_ga

clarins.com

2 jaar

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

Google

_gid

clarins.com

24 uur

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

Google

_gat

clarins.com

1 minuut

Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te beperken. Als Google Analytics wordt ingezet via Google Tag Manager, krijgt dit cookie de naam _dc_gtm_<property-id>.

Google

AMP_TOKEN

clarins.com

30 seconden tot 1 jaar

Bevat een token dat kan worden gebruikt om een cliënt-ID op te halen bij de AMP-cliënt-ID-service. Andere mogelijke waarden zijn opt-out, inflight request of een fout bij het ophalen van een cliënt-ID van de AMP Client ID service.

Google

_ga

clarins.com

2 jaar

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

Google

_gcl_au

clarins.com

90 dagen

Worden gebruikt om adverteerders te helpen bepalen hoe vaak gebruikers die op hun advertenties klikken, uiteindelijk een actie op hun site ondernemen, zoals een aankoop doen. Cookies die worden gebruikt om conversiepercentages te meten, worden niet gebruikt om advertenties te personaliseren.

Google

NID

clarins.com

6 maanden

Deze cookie bevat een unieke ID die wordt gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal, het aantal zoekresultaten dat u op een resultatenpagina wilt zien (bijvoorbeeld 10 of 20) en of u het SafeSearch-filter van Google wilt aanzetten.

Google

SID

clarins.com

2 jaar

Wordt gebruikt voor beveiligingsdoeleinden om digitaal ondertekende en gecodeerde records van de Google-account-ID van een gebruiker en de meest recente aanmeldtijd op te slaan, waarmee Google gebruikers kan verifiëren, frauduleus gebruik van aanmeldingsgegevens kan voorkomen en gebruikersgegevens kan beschermen tegen onbevoegde partijen. Dit kan ook worden gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen

Google

HSID

clarins.com

2 jaar

Wordt gebruikt voor beveiligingsdoeleinden om digitaal ondertekende en gecodeerde records van de Google-account-ID van een gebruiker en de meest recente aanmeldtijd op te slaan, waarmee Google gebruikers kan verifiëren, frauduleus gebruik van aanmeldingsgegevens kan voorkomen en gebruikersgegevens kan beschermen tegen onbevoegde partijen. Dit kan ook worden gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen

Google

SID

clarins.com

2 jaar

Wordt gebruikt voor beveiligingsdoeleinden om digitaal ondertekende en gecodeerde records van de Google-account-ID van een gebruiker en de meest recente aanmeldtijd op te slaan, waarmee Google gebruikers kan verifiëren, frauduleus gebruik van aanmeldingsgegevens kan voorkomen en gebruikersgegevens kan beschermen tegen onbevoegde partijen. Dit kan ook worden gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen

Google

__Secure-HSID

clarins.com

2 jaar

Wordt gebruikt voor beveiligingsdoeleinden om digitaal ondertekende en gecodeerde records van de Google-account-ID van een gebruiker en de meest recente aanmeldtijd op te slaan, waarmee Google gebruikers kan verifiëren, frauduleus gebruik van aanmeldingsgegevens kan voorkomen en gebruikersgegevens kan beschermen tegen onbevoegde partijen. Dit kan ook worden gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen

 

  • Doelgerichte advertenties: Deze trackers worden gebruikt om advertenties relevanter te maken voor u en uw interesses. Deze gepersonaliseerde advertenties kunnen verschillende technische bewerkingen omvatten, zoals:
  • Het selecteren van advertenties op basis van uw profiel;
  • Bestrijding van klikfraude;
  • Betaalde advertentiediensten (affiliate campagnes, etc.).
  • Het meten van doelen die het meest geïnteresseerd zijn in advertenties om het publiek beter te begrijpen.

 

Company

Name

Source

Lifespan

Description

Facebook

_fbp

clarins.com

90 dagen

Gebruikt door Facebook om inhoud te personaliseren (inclusief advertenties), advertenties te meten, analyses te maken en een veiligere ervaring te bieden

Facebook

_fbc

clarins.com

90 dagen

Gebruikt door Facebook om inhoud te personaliseren (inclusief advertenties), advertenties te meten, analyses te maken en een veiligere ervaring te bieden

Facebook

fr

clarins.com

90 dagen

Gebruikt door Facebook voor het leveren, meten en verbeteren van de relevantie van advertenties, met een levensduur van 90 dagen

Facebook

oo

clarins.com

5 jaar

Gebruikt door Facebook om u te helpen bij de opt-out voor het zien van advertenties van Facebook op basis van uw activiteit op websites van derden

Facebook

AA003

clarins.com

90 dagen

Gebruikt door Facebook om inhoud te personaliseren (inclusief advertenties), advertenties te meten, analyses te maken en een veiligere ervaring te bieden

Facebook

tr

clarins.com

Sessie

Gebruikt door Facebook om inhoud te personaliseren (inclusief advertenties), advertenties te meten, analyses te maken en een veiligere ervaring te bieden

Facebook

ATN

clarins.com

2 jaar

Gebruikt door Facebook om inhoud te personaliseren (inclusief advertenties), advertenties te meten, analyses te maken en een veiligere ervaring te bieden

Microsoft Bing

_uetsid

clarins.com

Sessie

Dit is een cookie die door Microsoft Bing Ads wordt gebruikt om een unieke, niet-persoonlijk identificeerbare ID op te slaan die een aangemelde gebruiker vertegenwoordigt. Het stelt ons in staat om met u in contact te komen als u eerder onze website heeft bezocht.

Microsoft Bing

_uetvid

clarins.com

15 dagen

Dit is een cookie die door Microsoft Bing Ads wordt gebruikt om een unieke, niet-persoonlijk identificeerbare ID op te slaan die een aangemelde gebruiker vertegenwoordigt. Het stelt ons in staat om met u in contact te komen als u eerder onze website heeft bezocht.

Microsoft Bing

MUIDB

clarins.com

2 jaar

Gebruikt door Microsoft reclame om anoniem gebruikerssessies te identificeren om ons te helpen de effectiviteit van onze marketingcampagnes te meten.

Microsoft Bing

MUID

clarins.com

2 jaar

Gebruikt door Microsoft reclame om anoniem gebruikerssessies te identificeren om ons te helpen de effectiviteit van onze marketingcampagnes te meten.

Criteo Display Retargeting

uid

clarins.com

1 jaar

Identificatie gebruiker

Criteo Display Retargeting

uic

clarins.com

6 maanden

Retargeting

Criteo Display Retargeting

zdi

clarins.com

6 maanden

Retargeting

Criteo Display Retargeting

eid

clarins.com

6 maanden

Identificatie gebruiker

Criteo Display Retargeting

r.ack

clarins.com

1 uur

Specifiek voor Safari-gebruikers

Criteo Display Retargeting

criteo_cookie_header

clarins.com

1 dag

Specifiek voor Safari-gebruikers

Criteo Display Retargeting

criteo_cookie_perm

clarins.com

1 jaar

Specifiek voor Safari-gebruikers

Criteo Display Retargeting

optout

clarins.com

5 jaar

Opt-out cookie

Criteo Display Retargeting

opt

clarins.com

1 jaar

Opt-out cookie

Outbrain

outbrain_cid_fetch

clarins.com

60 minuten

Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de gebruiker op de website.

Outbrain

outbrain_click_id

clarins.com

24 uur

Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de gebruiker op de website.

Outbrain

obuid

clarins.com

90 dagen

Bevat de ID van de anonieme gebruiker. Wordt gebruikt voor het volgen van gebruikersacties, zoals klikken op de aanbevelingen.

Kwanko

neta

clarins.com

Levensduur: 2 maanden

Post-view of post-click cookie voor het bijhouden van conversies.

Kwanko

netases

clarins.com

Levensduur: sessie

Sessiecookie voor het bijhouden van conversies.

Kwanko

convbwrxxx (xxx will contain an identifier)

clarins.com

Levensduur: 1 maand

Cookie voor het bijhouden van conversies.

Kwanko

kwkcd

clarins.com

Levensduur: 15 dagen

Cookie voor cross-device conversie.

Kwanko

neta_ssc

clarins.com

Levensduur: 2 maanden

Post-view of post-click cookie voor het bijhouden van conversies.

Kwanko

netases_ssc

clarins.com

Levensduur: sessie

Sessiecookie voor het bijhouden van conversies.

Tradedoubler / Avent Media

TD_UNIQUE_IMP

 

30 dagen

De Unique Impression Cookie bevat programma's van bekeken advertenties samen met het tijdstip van de ad-view. Deze informatie wordt gebruikt om unieke ad-views te kunnen identificeren.

Tradedoubler / Avent Media

TD_PIC

 

72 uur

Het Post Impression Cookie bevat informatie over ad-views voor organisaties die post impression tracking geactiveerd hebben

Tradedoubler / Avent Media

TradedoublerGUID

 

30 dagen

De GUID cookie bevat een identificatiecode ter ondersteuning van de opslag aan de serverzijde van de geschiedenis van de gebruikersgebeurtenissen

Tradedoubler / Avent Media

TD_EH

 

30 dagen

Het Event History Cookie bevat informatie over de drie laatste tracks (kliks) en de tien laatste sluitingen per programma. Deze informatie wordt gebruikt om klikken te kunnen verbinden met sluitingen.

Taboola

taboola_session_id

trc.taboola.com

sessie

Creëert een tijdelijke sessie ID om te voorkomen dat dubbele aanbevelingen op de pagina worden getoond.

Taboola

taboola_select

taboola.com

1 jaar

Houdt bij of de gebruiker een actie heeft uitgevoerd in de functie "Taboola Select".

Taboola

taboola_fp_td_user_id

taboola.com

1 jaar

Geeft aan dat de gebruiker op een item heeft geklikt dat werd aanbevolen door Taboola's Services. Dit wordt gebruikt voor rapportage en analytische doeleinden.

Taboola

t_gid

taboola.com

1 jaar

Wijst een unieke gebruikers-ID toe waarmee Taboola specifieke advertenties en inhoud aan deze gebruiker kan aanbevelen.

Taboola

trc_cookie_storage

clarins.com

1 jaar

Wijst een unieke gebruikers-ID toe die wordt gebruikt voor attributie- en rapportagedoeleinden.

Taboola

_tb_sess_r

clarins.com

30 minuten

Wordt gebruikt op websites van onze klanten-uitgevers die gebruikmaken van de Taboola Newsroom-diensten. Het houdt een sessiereferentie bij over het bezoek van de gebruiker aan deze specifieke website.

Taboola

_tb_t_ppg

clarins.com

30 minuten

Wordt gebruikt op websites van onze klanten-uitgevers die gebruikmaken van de Taboola Newsroom-diensten. Deze cookie wordt gebruikt om de verwijzende website te identificeren (d.w.z. de website die de gebruiker bezocht voordat hij op de website van deze uitgever terechtkwam).

Taboola

abLdr

taboola.com

3 uur

Ondersteunt routinematige technische en prestatieverbeteringen voor de browsergebaseerde diensten van Taboola.

Taboola

abMbl

taboola.com

3 uur

Ondersteunt routinematige technische en prestatieverbeteringen voor Taboola's mobiele SDK Services.

Taboola

tb_click_param

clarins.com

50 seconden

Wordt gebruikt op websites van onze uitgeversklanten die de Taboola Newsroom-diensten gebruiken. Het meet de prestaties van de homepage-artikelen van de uitgever waarop wordt geklikt.

Google

_gac_<property-id>

clarins.com

90 dagen

Bevat campagne gerelateerde informatie voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics- en Google Ads-accounts hebt gekoppeld, zullen Google Ads websiteconversietags deze cookie lezen, tenzij u zich afmeldt.

Google

IDE

clarins.com

13 maanden

Gebruikt voor advertenties, waaronder het aanbieden en weergeven van advertenties, het personaliseren van advertenties, het beperken van het aantal keren dat een advertentie aan een gebruiker wordt getoond, het dempen van advertenties die u niet meer wenst te zien en het meten van de doeltreffendheid van advertenties.

Google

ANID

clarins.com

13 maanden

Gebruikt voor advertenties, waaronder het aanbieden en weergeven van advertenties, het personaliseren van advertenties, het beperken van het aantal keren dat een advertentie aan een gebruiker wordt getoond, het dempen van advertenties die u niet meer wenst te zien en het meten van de doeltreffendheid van advertenties.

Google

DSID

clarins.com

2 weken

Gebruikt om een aangemelde gebruiker op niet-Google-sites te identificeren en om te onthouden of de gebruiker heeft ingestemd met advertentiepersonalisatie, zodat op alle apparaten relevante en gepersonaliseerde reclame kan worden getoond

Google

SIDCC

clarins.com

2 jaar

Wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe u de website gebruikt en over advertenties die u mogelijk hebt gezien voordat u deze website bezocht, en wordt daarnaast gebruikt om advertenties op Google-eigendommen te helpen aanpassen door uw meest recente zoekopdrachten, uw eerdere interacties met de advertenties of zoekresultaten van een adverteerder en uw bezoeken aan een website van een adverteerder te onthouden.

Google

__Secure-3PAPISID

clarins.com

2 jaar

Gebruikt voor targetingdoeleinden om een profiel op te bouwen van de interesses van de websitebezoeker, zodat relevante en gepersonaliseerde Google-reclame kan worden getoond

Google

__Secure-3PSID

clarins.com

2 jaar

Gebruikt voor targetingdoeleinden om een profiel op te bouwen van de interesses van de websitebezoeker, zodat relevante en gepersonaliseerde Google-reclame kan worden getoond

Google

__Secure-3PSIDCC

clarins.com

2 jaar

Gebruikt voor targetingdoeleinden om een profiel op te bouwen van de interesses van de websitebezoeker, zodat relevante en gepersonaliseerde Google-reclame kan worden getoond

Google

SSID

clarins.com

2 jaar

Wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe u de website gebruikt en over advertenties die u mogelijk hebt gezien voordat u deze website bezocht, en wordt daarnaast gebruikt om advertenties op Google-eigendommen te helpen aanpassen door uw meest recente zoekopdrachten, uw eerdere interacties met de advertenties of zoekresultaten van een adverteerder en uw bezoeken aan een website van een adverteerder te onthouden.

 

  • Gepersonaliseerde content: Deze trackers worden gebruikt om de redactionele inhoud op clarins.com en de weergave van onze producten en diensten te personaliseren op basis van het surfgedrag dat aan uw apparaat is gekoppeld.

 

Company

Name

Source

Lifespan

Description

AB Tasty

ABTasty

clarins.com

13 maanden

Testgegevens

AB Tasty

ABTastySession

clarins.com

1 sessie

Identificatie van sessie en verwijzer

AB Tasty

ABTastyData

clarins.com

browserlimiet

Slaat bezochte pagina's, gebeurtenissen, transacties en segmenten op in lokale opslag

AB Tasty

ABTastyUA

clarins.com

sessie

Slaat gebruikersagent op in sessie-opslag

AB Tasty

ABTastyGeoloc

clarins.com

sessie

Slaat geolocatie op in sessie opslag

 

  • Delen op sociale netwerken: Deze trackers worden gebruikt zodat u de inhoud kunt delen op sociale netwerken of platforms van derden (Facebook, Instagram, YouTube, enz.). Dit is met name het geval voor de button "Delen" of "Vind ik leuk" op sociale netwerken zoals Facebook of Instagram. Houd er rekening mee dat de sociale netwerken die deze toepassingen bieden, de button kunnen gebruiken om u te identificeren, zelfs als u deze button niet heeft gebruikt tijdens uw bezoek aan clarins.com. Wij hebben geen controle over de processen die door derden worden gebruikt om informatie samen te stellen over uw bezoeken aan bnl.clarins.com of gerelateerde persoonlijke gegevens die ze mogelijk hebben. We raden u aan het privacybeleid van deze sociale netwerken te bekijken om inzicht te krijgen in de doeleinden achter het verzamelen van browsergegevens die ze via dergelijke buttons kunnen verzamelen, vooral met betrekking tot advertenties. Het beleid van sociale netwerken moet u in staat stellen om uw persoonlijke keuze uit te oefenen via uw accountinstellingen.

 

  • Extra functionaliteiten: Deze trackers worden gebruikt om extra functionaliteiten op onze website te activeren (communitychat, beoordelingen , enz.).

 

Company

Name

Source

Lifespan

Description

tokywoky

__cfduid

clarins.com

12 maanden

Zolang de gebruiker zijn profiel niet verwijdert via de applicatie of browserinstellingen

tokywoky

toky_state

clarins.com

13 maanden

Duur van het bezoek van de gebruiker aan de profielinstellingeninterface (sessieduur)

tokywoky

TokyUserID

clarins.com

100 dagen

De toky gebruikers-ID

tokywoky

islogged

clarins.com

13 maanden

Of een gebruiker verbonden is met de widget.

tokywoky

.ASPXAUTH

clarins.com

13 maanden

Sessiecookie waarin de verificatiegegevens van de gebruiker worden opgeslagen.

tokywoky

JSESSIONID

clarins.com

Zolang de gebruikerssessie

New Relic cookie die een sessie ID opslaat zodat New Relic weet hoeveel sessies we hebben op de widget. De cookie waarde wordt gegenereerd met Jetty.

Olapic

olapicU

clarins.com

30 minuten

Het doel is specifiek om interacties met de inhoud en de widgets te volgen.

Wij slaan een anoniem en uniek ID op om de gebruiker te volgen voor interacties met onze widgets

 

Trackers vrijgesteld van toestemming

Wij vragen geen toestemming bij het opslaan en/of lezen van trackers die uitsluitend worden gebruikt om het gebruik van bnl.clarins.com mogelijk te maken of te vergemakkelijken, of die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van een dienst die u uitdrukkelijk hebt aangevraagd.

Als voorbeeld, de trackers hieronder beschreven vereisen geen interventie van u:

-       Trackers die worden gebruikt om uw keuze met betrekking tot de opslag van trackers op te slaan;

-       Trackers die worden gebruikt voor authenticatiedoeleinden, met inbegrip van trackers die gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid van het authenticatiemechanisme;

-       Trackers die worden gebruikt om de inhoud van uw winkelwagentje op bnl.clarins.com in het geheugen te bewaren of om u de gekochte producten en/of diensten in rekening te brengen;

-       Trackers die worden gebruikt om de interface aan te passen (taal, enz.);

-       Trackers gebruikt voor load balancing;

-       Webanalysetrackers wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de dagelijkse administratieve handelingen en werking van bnl.clarins.com, zoals het meten van prestaties, het detecteren van browseproblemen, het optimaliseren van technische en/of ergonomische prestaties, het schatten van de vereiste serverkracht of het analyseren van de bekeken inhoud.

 

Company

Name

Source

Storage period

Description

FACIL’iti

FACIL_ITI_LS

clarins.com

 

Zolang de gebruiker zijn profiel niet verwijdert via de toepassing of zijn browserinstellingen

FACIL’iti

FACIL_ITI_REFRESH

clarins.com

 

Zolang de gebruiker zijn profiel niet verwijdert via de toepassing of zijn browserinstellingen

FACIL’iti

PHPSESSID
 

clarins.com

 

Duur van het bezoek van de gebruiker aan de configuratie-interface van zijn profiel (sessieduur)

FACIL’iti

FACIL-ITI_CSS

clarins.com

 

Duur van het bezoek van de gebruiker aan de configuratie-interface van zijn profiel (sessieduur)

 

3 - Hoe u uw voorkeuren kiest voor de trackers die door bnl.clarins.com worden uitgegeven

U kunt uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen met behulp van de hieronder beschreven middelen.

Houd er rekening mee dat alle configuraties die u maakt uw internet surfervaring en uw mogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde diensten (waarvoor trackers nodig zijn) zullen beïnvloeden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van onze diensten als gevolg dat wij, de trackers die nodig zijn voor de volledige werking van onze site en diensten, niet kunnen opslaan of lezen.

Houd er rekening mee dat het deactiveren van advertentiecookies de weergave van advertenties op uw dataterminal niet verhindert. Het blokkeert alleen de technologieën die advertenties kunnen aanpassen aan uw browsergegevens of uw interesses.

Kies uw voorkeuren online

U kunt ons Privacy Center gebruiken om uw toestemming onafhankelijk en specifiek voor elk doel te geven of in te trekken.

Kies uw voorkeuren via uw browser

Elke browser heft een andere manier om cookies en cookie-instellingen te beheren. Dit proces wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, dat u zal helpen vertrouwd te raken met het wijzigen van uw trackingvoorkeuren.

- Chrome™: Chrome Support
- Internet Explorer™: Internet Explorer Support
- Edge™: Edge Support
- Firefox™: Firefox Support
- Safari™: Safari Support

Online uw voorkeuren kiezen met behulp van externe platforms

De digitale reclameprofessionals van de European Association EDAA (European Digital Advertising Alliance), beheerd in Frankrijk door het Interactive Advertising Bureau France, biedt een website aan op Youronlinechoices.

Hier vindt u een lijst van de bedrijven die tot dit initiatief behoren en die u de mogelijkheid bieden om de cookies, die door deze bedrijven worden gebruikt om hun advertenties af te stemmen op uw browsergegevens, te accepteren of te weigeren: www.youronlinechoices.com/uk/

Dit is een gecentraliseerde Europese interface die wordt gedeeld met honderden internetadvertentieprofessionals waarmee u uw acceptatie of weigering van cookies kunt uiten, die kunnen worden gebruikt om de advertenties die op uw dataterminal worden weergegeven, aan te passen aan uw browsegegevens. Houd er rekening mee dat dit de weergave van advertenties op de websites die u bezoekt niet uitsluit. De technologieën die advertenties kunnen aanpassen naar uw interesses worden niet geblokkeerd.

 

4 – Hoe lang uw voorkeuren worden bewaard

Standaard bewaren wij uw voorkeuren (acceptatie en weigering) voor een periode van 6 maanden.

Houd er rekening mee dat uw voorkeuren worden opgeslagen met behulp van een cookie. Als u alle cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen (via uw browser) uitschakelt, kunnen we uw voorkeuren niet meer opslaan.


5 – Contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteiten

Voor meer informatie kunt u de volgende websites van gegevensbeschermingsautoriteiten bezoeken:

Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
www.privacycommission.be

Commission Nationale pour la Protection des Données
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
www.cnpd.lu

Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

European Data Protection Supervisor (EDPS)
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles/Brussel
www.edps.europa.eu/EDPSWEB/